Промоција књиге и филма о оцу Лазару Oстрошком у Никшићу

Промоција књиге Положи наду на Господа у Београду 28.03.2018.

Промоција књиге и филма о оцу Лазару Острошком у Ваљеву 22.03.2018.

Промоција књиге и филма о оцу Лазару Острошком у Гацку - март 2018 год.

Промоција књиге Положи наду на Господа 2009. год.